Overdenking - gedicht van Ad Mertens

 

 

 

Overdenking bij de werken van Joop Overkleeft

 

 

opspattend water, bruisend boegbeeld op de rivier

 

of zwermen opgewonden ganzen vlak voor de grote

trek

 

vangen in één ogenblik, om vast te leggen op papier

of doek:

 

het is een moedig gevecht tegen de tijd:

 

- even aanleunen tegen de eeuwigheid: wetend

 

dat het schip verder vaart en het sprankelend beeld

 

dat je zag nooit meer terug zal keren

 

en dat de wervelende vlucht van ganzen

 

slechts een herinnering zal zijn

 

- één ogenblik is zo weinig tijd...

 

wie het vastlegt weet dat de herinnering

 

hoogstens één mensenleven beklijft

 

voor zij sterft in kwijnende schoonheid...

 

maar misschien als Phoenix bij iedere wedergeboorte

 

een onuitsprekelijk gevoel zal verspreiden

 

van vrijheid en verwondering

 

 

 

Ad Mertens

februari 2015

Agenda

 

Passage trifft Grenze

in het Kult Vreden

30 Grafiek Borken (2017)

in dialoog met

Passage van de

Leipziger Grafikborse

4 mrt  t/m 29 april

 

ledententoonstelling 

VOG

september 2018

Leeuwarden

 

Galerie De Burgerij

Vorden

Werk in stock

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrondinformatie in Ned. / Duits